Ulga podatkowa za robotyzację?

Ministerstwo Rozwoju wraz z resortem finansów pracują nad wprowadzeniem ulgi podatkowej na tzw. robotyzację. Zwiększenie liczby maszyn poprawiłoby wydajność produkcji oraz obniżyło jej koszty. Poza ekonomicznymi zaletami, robotyzacja sprawi, że nasz kraj będzie podążał za światowymi trendami gospodarki.

Na czym ma polegać ulga?
Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć sobie ulgę podatkową w wysokości 50% kosztów jakie ponieśli w związku z inwestycją w robotyzacje swojej firmy.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?
Projekt ustawy ma trafić do Sejmu już jesienią 2020 roku. Zakładane jest, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Prawdopodobnie ulga ta będzie funkcjonować przez 5 lat, czyli do końca 2025 roku.

Dla kogo przeznaczona jest ulga?
Z wprowadzonej ulgi będą mogli skorzystać wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości i rodzaju branży. Obejmuje ona zarówno płatników PIT jak i CIT.

Jakie koszty będą podlegać uldze?
Odliczenie 50% kosztów kwalifikowanych, które są związane z inwestycją w robotyzację przedsiębiorstwa, ma dotyczyć:
1. Zakupu lub leasingowania nowych robotów oraz robotów współpracujących (kobotów)
2. Zakupu niezbędnego oprogramowania
3. Zakupu osprzętu (np. sterowników, czujników ruchu, torów jezdnych, efektorów końcowych, obrotników)
4.  Zakupu urządzeń BHP
5.  Szkoleń przeznaczonych dla personelu, który będzie pracował przy nowym sprzęcie

Jakie będą koszty budżetu państwa w związku z wprowadzeniem ulgi na robotyzację?
Według szacunków dokonanych przez Ministerstwo Rozwoju łączne koszty ulgi na robotyzację przedsiębiorstw mają się zamknąć w kwocie 1,1 miliarda zł w przeciągu 5 lat obowiązywania ustawy. W pierwszym roku wprowadzenia ulgi budżet państwa poniesie koszty w wysokości ok. 150 milionów zł. Zakładane jest również, że wraz z popularyzacją inwestycji koszty będą wzrastać, a w ostatnim roku obowiązywania ustawy wyniosą one ok. 315 milionów zł.

Co zatem zyska gospodarka dzięki tej uldze?
Zakłada się, że liczba robotów w Polsce zwiększy się 2,5 krotnie, a dzięki temu wzrośnie wydajność produkcji, obniżą się również jej koszty, a jakość i elastyczność produkcji się poprawi, co spowoduje  poprawę konkurencyjności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *